Wetenswaardig

Wetens(W)aardig

 
 
 
    Hoe noem je een kat? Geen eenvoudig karweitje, Dat flans je niet zomaar even te saam; Wie weet denk je: díe heeft ze niet op een rijtje, Als ik zeg: een kat vraagt om EEN DRIEDUBBELE NAAM. Allereerst dus een naam om in huis te gebruiken, Zoals Willempie, Sambal of Jan zonder Blaam, Zoals Tjebbe of Frederik, Droppie of Kuiken- Allemaal hoogst acceptabel qua naam. Er zijn chiquere namen, ze klinken wat beter, Deels voor meneer zelf en deels voor madame: Zoals Plato, Apollo, Electra, Demeter- O, allemaal hoogst acceptabel qua naam. Maar geloof me: een kat eist een naam die bijzonder is, Een naam die een wonder is, uiterst voornaam, Want hóe straalt hij uit dat hij geen slome donder is, Maar juist een seigneur als hij glimt voor het raam? Ik bied je een selectie uit die aliassen, Zoals Snorrescha, Xinix of Oui-doume-ouat, Zoals Bomballerien of, zeg Antimakassa- Titels, nimmer bestemd voor meer dan één kat. Maar inzonderheid is daar die naam nog, die ene, En dat is de naam die je vindt voor geen goud; De naam door geen mensenverstand bij te benen- Die ALLEEN DE KAT ZELF KENT, en stug voor zich houdt. Weet, wanneer je een kat heel intens na ziet denken, De reden is steeds weer: hij zit aangenaam En innig verrukt al zijn aandacht te schenken Aan zijn heerlijke, heerlijke, heerlijke naam: Zijn onzegbaar onzegbare Zegbaaronzegbare Zeer ondoorgrondbare hogere Naam.